நன்றி உங்கள் வரவுக்கு

என் தளத்துக்கு வருகைதந்த உங்களுக்கு நன்றி

Monday, May 30, 2011

மீண்டும் சந்திப்பேன்............

மீண்டும் சந்திப்பேன்............


பதிவுலக நட்புகளுக்கும் வாசகர்களுக்கும் அறிவித்துக் கொள்வது . எனது வீடு மாற்றம் பெற்றதாலும் , சில முக்கிய குடும்ப அலுவல்களிலும் பதிவுலகம் வர முடியவில்லை . எந்த பதிவும் போடவும் நேரமில்லை.  என்னை, , என் பதிவுகளை எதிர்பார்தவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

 அடுத்த தாக வெளியூர் பயணம் ஒன்றுக்கு ஆயத்தங்கள்  நடக்கிறது . மீண்டும் எனக்கு ஆதரவு  கருத்து பதிபவர்களிடம் பணிவான   வேண்டுகொள் . சில வாரங்கள் ,  வரை காத்திருங்கள்...... மீண்டும் வருவேன். நன்றி வணக்கம்.  நிலாமதி .